Kontakter

Hva er disse kontaktene?
Hva er de 5 kontaktene?Hva er eksempler på kontakter?Hva er kontaktene?Hva er kontakter i en setning?Hva er de 3 kontaktene??Hvilket verktøy brukes ti...